Väline yhteistyöhön

Yritykselle tehokas tapa levittää ongelmien ratkaisussa ja päätösten tekemisessä käytettävää tietoa kaikille osapuolille.

Laitteistoriippumattomat yhteistyövälineet

Laitteistoriippumattomat yhteistyövälineet ryhmätyöskentelyyn

Navias – OpenKM tarjoaa ryhmätyöskentelyyn välineen yhteistyön tekemiseen sekä organisaation sisällä että ulkoisten sidosryhmien kesken. Ohjelma on laitteistoriippumaton ja sopeutettavissa tukemaan liiketoimintaa juuri sinun tarvitsemallasi tavalla.

Yhteistyöväline ryhmätyöskentelyyn

Tiedon jakamista ja yhteistyötä tukevat työkalut ryhmätyökentelyyn ovat yritykselle tehokas tapa levittää ongelmien ratkaisussa ja päätösten tekemisessä käytettävää tietoa kaikille osapuolille. Yhteistyössä käytettäviä ryhmätyökaluja ovat tyypillisesti kansioiden jakaminen ryhmälle, keskustelut liittäminen dokumentin yhteyteen. Käsiteltävän asian kannalta oleelliset sähköpostiviestit voi myös liittää ryhmän nähtäväksi.

Yhteiset dokumentit löytyvät

Tiedon haku ja löytäminen perustuu hakumoottoriin, joka järjestää tallennetun tiedon. Navias – OpenKM haku -moottorit hakevat avainsanojen, sisällön ja metatiedon perusteella. Laadukkaan sisällön tallennus helpottaa löytämistä sekä omaa ja muiden työtä jatkossa. Avoin, kaikkien nähtävissä oleva lopputulos haastaa kehittämään omaa työtään ja dokumentointiaan. Hakumoottorit ovat mukautettavissa käyttäjäkohtaisesti.

Sinä ohjaksissa

Navias – OpenKM kerää tiedon yhteen paikkaan ja pitää kirjaa muutoksista, jolloin versionhallinta ja ryhmien käyttöoikeudet ovat selkeästi ja helposti hallittavissa. Tästä tiedonsäilytyspaikasta dokumentti voidaan muokata ja julkaista yrityksen Internetsivuilla, Extranetissä tai Intranetissä. Ohjelma tukeekin mm. WordPress ja Joomla -nimisiä maailmanlaajuisesti suosittuja ja luotettavia avoimen lähdekoodin julkaisualustoja.

Navias – OpenKM eikä sinun tarvitse käyttää eikä maksaa turhista ominaisuuksista.  Ota yhteyttä  ja kysy lisätietoja tai pyydä tarjous.