Ratkaisut

Yrityksen toiminnanohjaus ja liiketoimintasovellukset

Odoo vastaa toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) perinteisiin odotuksiin ja laajentaa nettipuolen toimintoihin. Verkkosivujen ja nettinäkyvyyden rakentamisen lisäksi ohjelmasta löytyy valmiina toiminnot verkkokauppaa ja myyntitapahtumien kirjaamista varten sekä digitaalisen markkinoinnin työkalut. Edistyksellisestä Odoosta voikin sanoa, että yksi tuote riittää verkkokaupan, varaston, hankinnan, sähköisen taloushallinnon ja digitaalisen markkinoinnin hallintaan. Lisäksi se sisältää perustoiminnot, joista alempana lisätietoa.

Odoo mukautuu asiakkaan tarpeisiin ja järjestelmä rakennetaan moduuleista, joita voi ottaa käyttöön pala kerrallaan ja yhdistää muihin yrityksen järjestelmiin. Näin suunnittelu, käyttöönotto ja jalkautus yrityksen pysyväksi toimintatavaksi ovat toteutettavissa nopeasti. Tämä tarkoittaa, että myös tuloksia saavutetaan nopeasti. Ketterä toimintamalli ja aidosti paloina käyttöönotettava ohjelma mahdollistavat projektien toteutuksen määreillä muutama viikko tai kuukausi eikä vuoden tai kahden päästä, jolloin yrityksen tavoitteet ovat usein jo ehtineet muuttua. Takaisinmaksuaika on myös lyhyempi, kun valmista saadaan nopeammin. Säästöt alkavat kertyä myös aiemmin.


Tiedon ja dokumenttien hallinnan ratkaisut

Yrityksen asioita käsitellään lähes poikkeuksetta sähköisessä muodossa ja sen hallinnan heikkoudet heijastuvat koko yrityksen toimintaan ja tehokkuuteen.

Suurimmat organisaatioiden kokemat ongelmat koskevat tiedon kontrolloitua jakamista. Useita asiakirjoja luodaan joka päivä ja työryhmät työstävät ja vaihtavat niitä toistensa kanssa. Työntekijät kokevat haastavaksi oman työnsä järjestämisen, kun tuhannet tiedostot ovat epäjärjestyksessä. Oikean tiedon etsiminen kestää ja viivästyttää töiden edistymistä. Tästä syystä asiakirjojen ja tiedon hallinnan ratkaisut ovat nousseet pinnalle.


Joustava hinnoittelu

Hankintavaihtoehtoja ovat SaaS (Software as a Service1) ja pilvipalvelu2 sekä asennus yrityksen omalle palvelimelle. Hinnoittelu perustuu kuukausimaksuun, kertahankintaan tai näiden yhdistelmään. Ota yhteyttä ja selvitetään Sinulle parhaiten soveltuva hankintamalli ja ratkaisu.


Teknologiat

Yrityksen toiminnanohjausärjestelmä (ERP) – Odoo

Odoo on web-pohjainen toiminnanohjausjärjestelmä, josta löytyy samasta paketista totuttua laajemmin liiketoimintasovelluksia. Tuote hyödyntää standardeja ja avoimen lähdekoodin teknologioita.

Odoo toiminnanohjaus ja sen liiketoimintasovellukset perustuvat Pythoniin. Odoo on mahdollista asentaa ja käyttää eri alustoilla.

Tiedon ja dokumenttien hallinta – OpenKM

OpenKM on web-pohjainen dokumentinhallinnan sovellus, joka hyödyntää standardeja ja avoimen lähdekoodin teknologioita.

OpenKM pyörii Java J2EE sovelluksena Apache-sovelluspalvelimella. OpenKM on mahdollista asentaa ja käyttää eri alustoilla.

____________________

1 Software as a Service (lyhenne SaaS) tarkoittaa ohjelmiston hankkimista (pilvi)palveluna perinteisen lisenssipohjaisen tavan sijasta. Käytöstä maksetaan yleensä käytön laajuuden mukaan.  Asiakkaat käyttävät SaaS-ohjelmistoa yleensä Internet-selaimella, joten ohjelman käyttöönotto on käyttäjille helppoa.

2 Pilvipalvelut (cloud services) ovat ”pilvessä” tarjottavia palveluita. Palveluiden pääluokat ovat SaaS (Software as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service) ja PaaS (Platform as a Service). Yleisnimityksenä yleistyy XaaS (Anything as a Service tai Something as a Service).     Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Pilvilaskenta